List of Immigration offices

List of Immigration offices

Tokyo Regional Immigration Services Bureau

 • Phone 0570-034259 or 03-5796-7234
 • 5-5-30, KONAN, MINATO-KU, TOKYO
 • jurisdiction/ Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Niigata, Yamanashi and Nagano

Yokohama Destrict Immigration Office

 • Phone 0570-045259 or 045-769-1729
 • 10-7, Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama
 • Jurisdiction/ Kanagawa

Narita Airport District Immigration Office

 • Phone 0476-34-2222
 • Narita Airport No.2 Post Office, 1-1, Furugome aza Furugome, Narita
 • Jurisdiction/ Narita Airport

Osaka Regional Immigration Services Bureau

 • Phone 0570-064259 or 06-4703-2050
 • 1-29-53,Kohnan kita, Suminoe-ku, Osaka
 • Jurisdiction/ Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Shiga and Wakayama

Kansai Airport District Immigration Office

 • Phone 072-455-1453
 • 1, Senshu-kuko naka, Tajiri-cho, Sennan-gun, Osaka
 • Jurisdiction/ Kansai Airport

Kobe District Immigration Office

 • Phone 078-391-6377
 • Kobe Chiho Godo-chosha-nai, 29, Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe
 • Jurisdiction/ Hyogo

Nagoya Regional Immigration Services Office

 • Phone 0570-052259 or 052-217-8944
 • 5-18, Seiho-cho, Minato-ku, Nagoya
 • Jurisdiction/ Aichi, Mie, Shizuoka, Gifu, Fukui, Toyama and Ishikawa

Hiroshima Regional Immigration Services Bureau

 • Phone 082-221-4411
 • Hiroshima Homu sogo chosha-nai, Kami-hatchobori 2-31, Naka-ku, Hiroshima
 • Jurisdiction/ Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori and Shimane

Fukuoka Regional Immigration Services Bureau

 • Phone 092-623-2400
 • Fukuoka Dai-ichi Homu Godo chosha, 3-5-25, Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka
 • Jurisdiction/ Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Kagoshima, Miyazaki and Okinawa

Naha District Immigration Office

 • Phone 098-832-4185
 • Naha Dai-ichi Godo-chosha-nai, 1-15-15, Higawa, Naha
 • Jurisdiction/Okinawa

Sendai Regional Immigration Services Bureau

 • Phone 0570-022259
 • Sendai Dai-ni homu Godo-chosha, 1-3-20, Gorin, Miyagino-ku, Sendai 983-0842
 • Jurisdiction/ Miyagi, Fukushima, Yamagata, Iwate, Akita and Aomori

Sapporo Regional Immigration Services Bureau

 • Phone 0570-003259 or 011-211-5701
 • Sapporo Dai-san Godo-chosha-nai, 12 Odori-nishi, Chuo-ku, Sapporo
 • Jurisdiction/ Hokkaido

Takamatsu Regional Immigration Services Bureau Hamanocho Office

 • Phone 087-822-5851
 • 72-9, Hamanocho, Takamatsu, Kagawa
 • Jurisdiction/ Kagawa, Ehime, Tokushima and Kochi